GSM gateway - ТЕЛЕНОВА ООД | Телефонни Централи | Цялостни Телекомуникационни Решения

Bulgarian (BG)English (UK)
Menu

Content

Breadcrumb

Blue Gate Analog Brave

Цена: 249.90 лв. без ДДС. Теленова ООД си запазва правото на корекция в цените с оглед променящите се валутни курсове и условия на транспорт и доставка.

Аналогов GSM гейтуей с една SIM карта.

Към продукта...

Blue Gate BRI Brave  ПОСЛЕДНИ БРОЙКИ!

Цена: 890 лв. без ДДС. Теленова ООД си запазва правото на корекция в цените с оглед променящите се валутни курсове и условия на транспорт и доставка.

ISDN BRI GSM гейтуей с две SIM карти.

Към продукта...

GSM Gateway

Във връзка с оптимизирането на разходите за разговори с мобилни телефони и отчитайки естествената тенденция за увеличаването им , за момента GSM Gateway е най-достъпната и разпространена алтернатива за бизнеса и некормесиалните частни или обществените организации.

От появата на първите мобилни телефони до настоящият момент реално е изминало прекалено малко време , но за темповете на съвременното развитие на телекомуникациите , този период практически е огромен.

Отчитайки все по-голямата нужда от разширяване на възможностите за комуникации в компаниите и нарастващите за това разходи е съвсем логично да се търсят евтини и практични решения , едно от които безспорно е използването на GSM Gateway , като основен елемент от едно съвременно оборудване за кол център .

GSM Gateway представлява устройство , което като цяло се състои от два основни модула :

Първият задължителен компонент при GSM Gateway е устройство изпълняващо ролята на мобилен (GSM) телефон (или директно GSM Телефон) с 1 или повече СИМ карти в зависимост от броя на едновременно подържаните линии при многоканалните GSM Gateway устройства.

Второто задължително условие за GSM Gateway е осигуряването на свързването + интерфейс на това устройство (или мобилният телефон) с друго телекомуникационно оборудване , което би могло да бъде - обикновен телефонен апарат , телефонна централа или мрежово оборудване - IP.

Необходимо е конкретните характеристики на използваните устройства за GSM Gateway да бъдат съобразени с текущите нужди за обем на телекомуникациите и изполваният интерфейс. В устройството изпълняващо функцията на GSM телефон се поставя сим карта(и) , на предпочитан мобилен оператор , след което това устройство се свързва с другото телекомуникациооно оборудване , на което се настройват правила за пренасочване на мобилният оператор, който използваме посредством гейт.

Като резултат получаваме за разговорите си не цена по външна тарифа с примерно 30 секундно закръгление , а цена по тарифа за разговорите във вътрешната мрежа на мобилният оператор с неговото секундно тарифиране. Финансовият ефект от използването на GSM Gateway дори в най-елементарният му вид с 1 сим карта и свързването и с интерфейс към външно устройство, дори за неголям брой разговори може да бъде значителен.

Примерно за средно 1 час на ден телефония при сегашните (усреднени) цени на мобилните ни оператори , отчитайки и разликите от стъпките за секундно тарифиране, които при голям брой разговори , съвсем не са невинен разход , ползването на GSM Gateway би ни спестило грубо около 1000 лв. за година.

Освен основният плюс при използването на GSM Gateway свързан конкретно с значителното намаляване на разходите при разговори от разговори от стационарни към мобилни телефони на клиенти или служители (при служителите и обратните разговори) , GSM Gateway активно се ползва за организирането на многоканални линии , включване на филиали , вкл. и в друг град , на компанията към обща телефонна мрежа , създаване на резервни канали за телекомуникация , SMS известявания или маркетинг и др. Има цели сфери в бизнеса и услугите , които са напълно обвързани с използването на GSM Gateway устройства за телекомуникация , като - куриерските фирми , банките , застрахователните компании , такситата и др.

Вход или Регистрация